Hidromek挖掘机群

土耳其品牌之一:隧道用挖掘机、大小长臂挖掘机、装载机。  HMK540HD-3挖掘机、HMK370HD-3挖掘机
收藏|RSS|积分: 52|群主: zaxis200
  帖子 作者/时间 回复/查看 最后发表
海德宝莱HMK62 SS两头忙车 图片附件 zaxis200 2012-9-14 14135 zaxis2002013-6-30 12:11
海德宝莱HMK300LC-3挖掘机 图片附件 zaxis200 2012-9-13 13668 zaxis2002013-6-30 12:09
海德宝莱HMK370挖掘机发生事故 图片附件 zaxis200 2012-12-28 26447 zaxis2002013-6-30 12:08
海德宝莱HMK220LC-3挖掘机改大小长臂 图片附件 zaxis200 2012-11-21 24358 zaxis2002013-6-30 12:07
海德宝莱厂房外停车场展示会 图片附件 zaxis200 2013-4-13 15898 zaxis2002013-6-30 12:06
HMK220LC-2挖掘机在兴建房屋工地 图片附件 zaxis200 2013-2-24 15733 zaxis2002013-6-30 12:04
04翻喷HMK220LC-1挖掘机 图片附件 zaxis200 2013-5-28 06060 zaxis2002013-5-28 21:50
今日工程机械杂志己经出版 图片附件 zaxis200 2013-4-3 26082 zaxis2002013-4-3 01:20
新海德宝莱HMK540LCHD挖掘机 图片附件 zaxis200 2013-3-12 15437 zaxis2002013-3-12 22:24
海德宝莱HMK220LC-2挖掘机 图片附件 zaxis200 2012-10-21 24509 zaxis2002013-1-18 23:04
海德宝莱HMK220LC-1挖掘机 图片附件 zaxis200 2012-10-21 13951 zaxis2002013-1-10 22:02
土耳其工地情況 图片附件 zaxis200 2013-1-6 16017 zaxis2002013-1-6 22:57
海德宝莱HMK220LCTX隧道专用挖掘机 图片附件 zaxis200 2012-12-18 05600 zaxis2002012-12-18 23:53
海德宝莱HMK370DLC三节臂挖掘机 图片附件 zaxis200 2012-12-18 06055 zaxis2002012-12-18 23:44
海德宝莱HMK300LC挖掘机在海盐区工作 图片附件 zaxis200 2012-12-18 05776 zaxis2002012-12-18 23:41
INTERMAT巴黎展览会2012年- Hidromek展览馆 图片附件 zaxis200 2012-6-28 34030 钓翁2012-11-18 19:53
大黄蜂 海德宝莱HMK140w挖掘机 图片附件 zaxis200 2012-10-21 03045 zaxis2002012-10-21 22:11
海德宝莱HMK300LC-GEN挖掘机 图片附件 zaxis200 2012-9-30 13593 zaxis2002012-9-30 22:07
海德宝莱HMK140w轮式挖掘机 图片附件 zaxis200 2012-9-14 03403 zaxis2002012-9-14 00:31
海德宝莱HMK200w轮式挖掘机 图片附件 zaxis200 2012-9-14 03746 zaxis2002012-9-14 00:18

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册新用户

本版积分规则