KOMATSU HD1500

此型号是KOMATSU最大的机械传动卡车,当前版本为HD1500-7,7速自动变速器具有上坡跳跃换挡功能,可减少换挡次数,使车辆运行平衡,标配33.00-R51轮胎,最高时速58km,空车质量105吨。

主要技术数据(HD1500-7):

KOMATSU HD1500 矿用卡车

--------- 此产品最近更新:2011-10-16 ----------