HITACHI EH1100

EH1100-3的发动机排放满足U美国EPA Tier 2和EU Stage I要求,机械传动方式,最大行驶速度58km/h。

主要技术数据(EH1100-3):

HITACHI EH1100 矿用卡车

--------- 此产品最近更新:2011-10-16 ----------