BZK D32

32为中小矿山而开发,油气弹簧悬挂,制动系统为双管路气推油驱动系统。

主要技术数据(D32):

中环动力 D32矿用自卸车

--------- 此产品最近更新:2012-08-25 ----------