KOMATSU D575A

这是目前全球在产的最大推土机,最新型号为D575A-3SD(SD:Super Dozer,超级推土机),发动机是排量46.3升的Komatsu SA12V170E(12缸涡轮增压)柴油机,燃油箱容量为2100升,变矩器带自动锁止功能,有三个前进档和三个后退档,最大前进速度11.6 km/h,最大后退速度13.3 km/h。

主要技术数据(D575A-3SD):

KOMATSU D575A 推土机

--------- 此产品最近更新:2011-10-16 ----------