DOOSAN DA40

新一代DA40于2011年9月推出,不再使用原Moxy的编号规则和标志,湿式船工制动器,可用于采矿或采石场。

主要技术数据(DA40):

DOOSAN DA40铰接式自卸车

--------- 此产品最近更新:2012-05-24 ----------